Actuele Items.

Volg ons op sociale media

Welke dossiers – binnen ons gebied – houden ons bezig?

W.M.M. volgt diverse dossiers op binnen het grondgebied van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Hieronder bieden wij u een link aan naar de dossiers die momenteel het grootste deel van onze tijd vergen. Daarnaast kan U via de eerste tegel een link vinden naar losse persberichten die wij als W.M.M. belangrijk vinden en U dus ook niet willen weerhouden.

Wij zullen onze uiterste best doen om de inhoud van deze items “up to date” te houden en aanpassingen publiceren zo kort mogelijk nadat een bericht is verschenen of de inhoud bekend mag worden. Merkt U iets op dat ontbreekt of mogelijks moet toegevoegd worden meldt het ons via onze contactpagina – vraag om interventie.

Over ons

De werkgroep

Uit een lokale protestgroep van alerte handelslui groeide rond 1977 de groep ‘Ruimte voor Handel en Wandel, SDW en Afsnee “ . De fusieoperatie met Gent en het toen gevoerde stedenbouw- en milieu beleid vanaf dan vanuit Gent zorgde hiervoor. De ongerustheid steeg bij de bewoners, van onze deelgemeenten, onder andere door de geplande sloop van herberg ‘Het Zonneke’(nu bibliotheek) en de komst van een supermarkt in een residentieel gebied waarvoor park en kasteel Schoonzicht (Bellevue) moesten wijken. Verder waren er ook bouwplannen in het Borluutpark en een plan voor een 12 m-brede Lauwstraat, naast nog vele ingrepen.

In 1981 kwam uit deze protest groep de Werkgroep Milieu en Verkeer – W.M.V.  tot stand. De toenmalige handelslieden bereikten de pensioensleeftijd en zetten hun handel stop. Enkele overgebleven leden – niet handelaars – zetten onder het impuls van Herwig Verstraete de werkgroep op als een a-politieke feitelijke vereniging.

Rond 1990 geraakte de groep als milieugroep erkend, zeker toen het actieluik ‘Milieu’ (in de ruime betekenis) overal meer belangstelling genoot en de groep, dan als W.M.V optrad in dossiers rond water, natuur, groenbuffering en -compensatie, verkeer, stedenbouw en planning, milieuhinder, leefklimaat, enz.

Het actiegebied situeert zich tussen de Drongense Assels, St-Martens-Latem, De Pinte, Zwijnaarde-Rijvissche en de Ringvaart, en is ongeveer 15 km² groot.

Missie

De doelstelling van W.M.M. is vanaf het prille begin te zorgen voor een leefbare omgeving voor alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Het belangrijkste punt daarbij is de woonkwaliteit met voldoende aandacht voor voldoende groen in kern van Sint-Denijs-Westrem . Verder streeft ze naar een goed mobiliteitsevenwicht en een goede mobiliteitsmix. Beide gericht op het belang ervan voor de inwoners van beide deelgemeenten met een maximale afscherming van het overbodige verkeer.

Visie

W.M.M. wil haar visie realiseren in voortdurende overleg met alle inwoners van beide deelgemeenten en de betrokken overheden. Daarbij zal ze er voor zorgen dat de belangen van alle partijen aanbod komen en gerespecteerd worden. Tenslotte zal ze naar een consensusoplossing streven die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.

Het Bestuur

Het bestuur verzorgt neemt bij consensus de beslissingen van de vereniging en bepaalt de punten die ze zal behandelen en verdedigen tegenover derde partijen. Het bestuur komt – in principe – elke eerst maandag van de oneven maanden samen en bestaat uit 2 geledingen:

 • het dagelijks bestuur die zorgt voor de effectieve werking en voert de beslissingen uit die genomen zijn door het bestuur;
 • de wijkvertegenwoordigers die de ogen en oren zijn van de vereniging. Zij zijn de voornaamste aanbrengers van punten op de dagorde en vormen ook het contact met de bewoners van hun wijk.

De namen van deze personen evenals de verdeling van ons werkgebied in wijken vindt U hierna.

Het Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter: Emile Rummens
 • Ondervoorzitter: Herwig Verstraete (overleden op 31 – jan – 2023)
 • Penningmeester: Baudouin Kluyskens
 • Secretaris: Arthur De Vylder

De Wijkvertegenwoordigers

Sint-Denijs-Westrem

 • Elly Beké
 • Emile Rummens
 • Frans De Smet
 • Ginette Fordeyn
 • Gregory De Stoop
 • Guy Goditiabois
 • Jeanine Vande Ginste
 • Marie-Christine Vander Plaetsen
 • Piet Decabooter
 • Tillo Behaege
 • Valéry Vekeman

Afsnee

 • Arthur De Vylder
 • Baudouin Kluyskens

Al deze vrijwilligers onderschrijven de laatste versie van het intern reglement dat u kan raadplegen door het indrukken van de knop hiernaast [maxbutton id=”2″]

De Wijken

Door op de link te drukken komt u op de stratenlijst van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee met daarbij de aanduiding van de wijk. Onderaan in een afzonderlijkede tabel kan u dan uw wijkvertegenwoordiger zien [maxbutton id=”1″]

Kalender

In onderstaande kalender bezorgen wij u een overzicht van onze activiteiten, publieke vergaderingen en bestuursvergaderingen (deze zijn niet toegankelijk voor het publiek). Heeft u echter vragen die uw wenst aan te brengen op een bestuursvergadering kan je ons deze bezorgen via het contactformulier hieronder en dit minstens 14 dagen voor de vergaderdatum.

De kleurencodes laten je toe om makkelijk te zien voor wie de activiteit bestemd is.

[maxbutton id=”3″] [maxbutton id=”4″]

[maxbutton id=”5″] [maxbutton id=”6″]

[maxbutton id=”197″]

Geplande activiteiten

Indienen agendapunt