Actuele Items.

Volg ons op sociale media

Welke dossiers – binnen ons gebied – houden ons bezig?

W.M.M. volgt diverse dossiers op binnen het grondgebied van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Hieronder bieden wij u een link aan naar de dossiers die momenteel het grootste deel van onze tijd vergen. Daarnaast kan U via de eerste tegel een link vinden naar losse persberichten die wij als W.M.M. belangrijk vinden en U dus ook niet willen weerhouden.

Wij zullen onze uiterste best doen om de inhoud van deze items “up to date” te houden en aanpassingen publiceren zo kort mogelijk nadat een bericht is verschenen of de inhoud bekend mag worden. Merkt U iets op dat ontbreekt of mogelijks moet toegevoegd worden meldt het ons via onze contactpagina – vraag om interventie.

Over ons

De werkgroep

Uit een lokale protestgroep van alerte handelslui groeide rond 1977 de groep ‘Ruimte voor Handel en Wandel, SDW en Afsnee “ . De fusieoperatie met Gent en het toen gevoerde stedenbouw- en milieu beleid vanaf dan vanuit Gent zorgde hiervoor. De ongerustheid steeg bij de bewoners, van onze deelgemeenten, onder andere door de geplande sloop van herberg ‘Het Zonneke’(nu bibliotheek) en de komst van een supermarkt in een residentieel gebied waarvoor park en kasteel Schoonzicht (Bellevue) moesten wijken. Verder waren er ook bouwplannen in het Borluutpark en een plan voor een 12 m-brede Lauwstraat, naast nog vele ingrepen.

In 1981 kwam uit deze protest groep de Werkgroep Milieu en Verkeer – W.M.V.  tot stand. De toenmalige handelslieden bereikten de pensioensleeftijd en zetten hun handel stop. Enkele overgebleven leden – niet handelaars – zetten onder het impuls van Herwig Verstraete de werkgroep op als een a-politieke feitelijke vereniging.

Rond 1990 geraakte de groep als milieugroep erkend, zeker toen het actieluik ‘Milieu’ (in de ruime betekenis) overal meer belangstelling genoot en de groep, dan als W.M.V optrad in dossiers rond water, natuur, groenbuffering en -compensatie, verkeer, stedenbouw en planning, milieuhinder, leefklimaat, enz.

Het actiegebied situeert zich tussen de Drongense Assels, St-Martens-Latem, De Pinte, Zwijnaarde-Rijvissche en de Ringvaart, en is ongeveer 15 km² groot.

Missie

De doelstelling van W.M.M. is vanaf het prille begin te zorgen voor een leefbare omgeving voor alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Het belangrijkste punt daarbij is de woonkwaliteit met voldoende aandacht voor voldoende groen in kern van Sint-Denijs-Westrem . Verder streeft ze naar een goed mobiliteitsevenwicht en een goede mobiliteitsmix. Beide gericht op het belang ervan voor de inwoners van beide deelgemeenten met een maximale afscherming van het overbodige verkeer.

Visie

W.M.M. wil haar visie realiseren in voortdurende overleg met alle inwoners van beide deelgemeenten en de betrokken overheden. Daarbij zal ze er voor zorgen dat de belangen van alle partijen aanbod komen en gerespecteerd worden. Tenslotte zal ze naar een consensusoplossing streven die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.

Het Bestuur

Het bestuur verzorgt neemt bij consensus de beslissingen van de vereniging en bepaalt de punten die ze zal behandelen en verdedigen tegenover derde partijen. Het bestuur komt – in principe – elke eerst maandag van de oneven maanden samen en bestaat uit 2 geledingen:

 • het dagelijks bestuur die zorgt voor de effectieve werking en voert de beslissingen uit die genomen zijn door het bestuur;
 • de wijkvertegenwoordigers die de ogen en oren zijn van de vereniging. Zij zijn de voornaamste aanbrengers van punten op de dagorde en vormen ook het contact met de bewoners van hun wijk.

De namen van deze personen evenals de verdeling van ons werkgebied in wijken vindt U hierna.

Het Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter: Emile Rummens
 • Ondervoorzitter: Herwig Verstraete (overleden op 31 – jan – 2023)
 • Penningmeester: Baudouin Kluyskens
 • Secretaris: Arthur De Vylder

De Wijkvertegenwoordigers

Sint-Denijs-Westrem

 • Elly Beké
 • Emile Rummens
 • Frans De Smet
 • Ginette Fordeyn
 • Gregory De Stoop
 • Guy Goditiabois
 • Jeanine Vande Ginste
 • Marie-Christine Vander Plaetsen
 • Piet Decabooter
 • Tillo Behaege
 • Valéry Vekeman

Afsnee

 • Arthur De Vylder
 • Baudouin Kluyskens

Al deze vrijwilligers onderschrijven de laatste versie van het intern reglement dat u kan raadplegen door het indrukken van de knop hiernaast [maxbutton id=”2″]

De Wijken

Door op de link te drukken komt u op de stratenlijst van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee met daarbij de aanduiding van de wijk. Onderaan in een afzonderlijkede tabel kan u dan uw wijkvertegenwoordiger zien [maxbutton id=”1″]

Kalender

In onderstaande kalender bezorgen wij u een overzicht van onze activiteiten, publieke vergaderingen en bestuursvergaderingen (deze zijn niet toegankelijk voor het publiek). Heeft u echter vragen die uw wenst aan te brengen op een bestuursvergadering kan je ons deze bezorgen via het contactformulier hieronder en dit minstens 14 dagen voor de vergaderdatum.

De kleurencodes laten je toe om makkelijk te zien voor wie de activiteit bestemd is.

[maxbutton id=”3″] [maxbutton id=”4″]

[maxbutton id=”5″] [maxbutton id=”6″]

[maxbutton id=”197″]

Geplande activiteiten

Indienen agendapunt

Activiteiten

Aangekondigde activiteiten.

Bezoek Eco-tuinen

Naar jaarlijkse gewoonte gaat W.M.M. op 01 juni 2024 weer enkele bijzondere tuinen bezoeken in samenwerking met VELT. Momenteel liggen de locaties nog niet exact vast maar kijken we uit richting Drongen – Lievegem. Zoals steeds zullen we maximaal carpoolen en wordt er ook weer beroep gedaan op bereidwillige chauffeurs. De uitstap bedraagt +/- 60 km..

Wanneer: Zaterdag 01 juni 2024

Waar: Samenkomst in de dreef aan Kasteel Borluut (Vierschaarlaan)

Aanvang: Samenkomst om 13:30 uur – vertrek om 13.45 uur stipt.

Einde: ten laatste om 18.00 uur.

Inschrijven verplicht via onderstaand formulier

Veiligheidsactie

Op 19 oktober 2023 bieden wij u de mogelijkheid om uw fiets(en) gratis te laten nazien zodat u veilig de winter door kan. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw fiets(en) eventueel gratis te laten merken en kunnen kleine herstellingen/aanbevelingen ter plaatse worden uitgevoerd (mits vergoeding aan de deelnemende handelaar).

Deze actie is een samenwerking van W.M.M., de Wijkpolitie, de Fietsambassade en Platteband.

Event vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur op de Krijzeltand.

Inschrijven verplicht via onderstaand formulier.

Bezoek plukboerderij “Goedinge” – Afsnee

Dit initiatief bestaat reeds 5 jaar in Afsnee en is gevestigd op de Goedingenkouter (hoek Goedingenstraat – Leieoever). W.M.M. vindt het dan ook een goede reden om deze bio-boerderij te bezoeken en kennis te maken met de gebruikte werkwijze als leverancier in de korte keten.

Wanneer: Donderdag 14 september 2023

Waar: Hoek Goedingenstraat/Leieoever – Afsnee

Aanvang: om 18.00 uur stipt.

Einde: rond 19.30 uur.

Inschrijven via onderstaand formulier

Bezoek aan Eco-tuinen

W.M.M. neemt de draad weer op met een pre-corona traditie namelijk het bezoeken van een 3 Eco-tuinen. Dit jaar gaan we 3 tuinen bezoeken in de omgeving van Oudenaarde, meer bepaald in Mullem, Oudenaarde en Leupegem. Zoals het vroeger de gewoonte was zullen we maximaal carpoolen en daarom wordt er ook beroep gedaan op bereidwillige chauffeurs. De uitstap bedraagt +/- 60 km..

Wanneer: Zaterdag 03 juni 2023

Waar: Samenkomst in de dreef aan Kasteel Borluut (Vierschaarlaan)

Aanvang: Samenkomst om 13:15 uur – vertrek om 13.30 uur stipt.

Einde: ten laatste om 18.00 uur.

Overzicht

DatumActriviteit
01 juni 2024Bezoek Eco-tuinen
19 oktober 2023Veiligheidsactie (Fietsnazicht)
14 september 2023Bezoek plukboerderij Goedinge – Afsnee
03 juni 2023Bezoek Eco-tuinen
06 april 2023Open debat over wijkmobiliteits & – structuurplan