Over ons

De werkgroep

Uit een lokale protestgroep van alerte handelslui groeide rond 1977 de groep ‘Ruimte voor Handel en Wandel, SDW en Afsnee “ . De fusieoperatie met Gent en het toen gevoerde stedenbouw- en milieu beleid vanaf dan vanuit Gent zorgde hiervoor. De ongerustheid steeg bij de bewoners, van onze deelgemeenten, onder andere door de geplande sloop van herberg ‘Het Zonneke’(nu bibliotheek) en de komst van een supermarkt in een residentieel gebied waarvoor park en kasteel Schoonzicht (Bellevue) moesten wijken. Verder waren er ook bouwplannen in het Borluutpark en een plan voor een 12 m-brede Lauwstraat, naast nog vele ingrepen.

In 1981 kwam uit deze protest groep de Werkgroep Milieu en Verkeer – W.M.V.  tot stand. De toenmalige handelslieden bereikten de pensioensleeftijd en zetten hun handel stop. Enkele overgebleven leden – niet handelaars – zetten onder het impuls van Herwig Verstraete de werkgroep op als een a-politieke feitelijke vereniging.

Rond 1990 geraakte de groep als milieugroep erkend, zeker toen het actieluik ‘Milieu’ (in de ruime betekenis) overal meer belangstelling genoot en de groep, dan als W.M.V optrad in dossiers rond water, natuur, groenbuffering en -compensatie, verkeer, stedenbouw en planning, milieuhinder, leefklimaat, enz.

Het actiegebied situeert zich tussen de Drongense Assels, St-Martens-Latem, De Pinte, Zwijnaarde-Rijvissche en de Ringvaart, en is ongeveer 15 km² groot.

Missie

De doelstelling van W.M.M. is vanaf het prille begin te zorgen voor een leefbare omgeving voor alle inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Het belangrijkste punt daarbij is de woonkwaliteit met voldoende aandacht voor voldoende groen in kern van Sint-Denijs-Westrem . Verder streeft ze naar een goed mobiliteitsevenwicht en een goede mobiliteitsmix. Beide gericht op het belang ervan voor de inwoners van beide deelgemeenten met een maximale afscherming van het overbodige verkeer.

Visie

W.M.M. wil haar visie realiseren in voortdurende overleg met alle inwoners van beide deelgemeenten en de betrokken overheden. Daarbij zal ze er voor zorgen dat de belangen van alle partijen aanbod komen en gerespecteerd worden. Tenslotte zal ze naar een consensusoplossing streven die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.