Wijkmobiliteits- en structuurplan.

De data in het krantenknipsel op de home pagina zijn niet meer up to date, maar in 2022 start de stad Gent met het herzien van de mobiliteit binnen onze deelgemeenten maar eveneens met het bepalen van de algemene structuur.

Dit is uiteraard een belangrijkmoment voor onze deelgemeenten meer zeker ook voor W.M.M. die een voortrekkersrol wil opnemen in deze dossiers. Dit wil ze uiteraard niet alleen doen maar in samenwerking met de andere verenigingen die op dit vlak actief zijn in Sitn-Denijs-Westrem en/of er baat bij hebben.

Structuur van dit project.

 1. Start van het project voor de buitenwereld in 2022 met diverse bevragingen, wijkmarkten en themawandelingen.
 2. Aanvang uitvoering in 2023

Elementen van dit project.

 1. Mobiliteitsplan
  1. Heraanleg van de kern van Sint-Denijs-Westrem met inbegrip vernieuwing nutsvoorzieningen.
  2. Herziening buslijnen van “De Lijn”
  • Buslijnen 34,35 en 36 bedienen Sint-Denijs-Westrem enkel tijdens de spitsuren. Daarbuiten slaan ze af aan de Paardekop richting St.-Martens-Latem resp. Gent.
 2. De wijkstructuurschets
  • het project ruimte 2030 dient als vertrekbasis
  • de Stadsdiensten zijn al bezig met een initiatieffase
  • Studiebureau werkt enkel op dit aspect van het globale project en volgt een kader dat vooraf bepaald werd
 3. De stad draagt er zorg voor dat alle bevolkingsgroepen van onze deelgemeenten betrokken worden bij deze projecten.
 4. De stad Gent stelt ten gepaste tijd een Website open
 5. The Loop, de Schilderswijk, de Maaltemeers en het Pleispark maken geen deel uit van dit project. De laatste 3 zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan en Wijkstructuurschets Zwijnaarde.

Te consulteren websites als documentatie

Nota met voorstellen gericht aan de Stad Gent

Op 08 mei 2022 heeft W.M.M. haar voorstellen overgemaakt aan de Dienst Bedrijfsparticipatie. Via deze link kan je deze nota raadplegen.

Verloop van het Wijkstructuur en Wijkmobiliteitsplan

De mededelingen van de Stad m.b.t dit plan evenals de tijdslijn kan je terug vinden op deze webiste: https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/wijkplan-sint-denijs-westrem-en-afsnee

Info SDW & Afsnee april 2022

De Gentenaar 05 december 2023

De Gentenaar 29 november 2023

De Gentenaar 18 november 2023

Stad Gent 12 juli 2023 Verslag

Stad Gent 27 april 2023

Stad Gent 24 april 2023

Stad Gent 29 maart 2023

Stad Gent Februari 2023

Stad Gent September 2022

De Gentenaar 11 maart 2022

De Gentenaar 19 februari 2022

De Gentenaar 20 januari 2022

De Gentenaar 02 december 2021