Publicaties

De werkgroep verspreid ieder jaar een aantal publicaties onder haar leden en de inwoners van haar werkgebied. Het best bekend is de “Milieubrief” die vooral onder de naam “Het Groen Blaadje” door het leven gaat. Daarnaast is er “‘’t Klaverblaadje“. Dit bezorgt aan de betalende leden een trimestrieel overzicht van de acties, inspanningen, activiteiten, enz. van het verlopen trimester. ‘t Klaverblaadje wordt elektronisch verspreid, de Milieubrief daarentegen is een gedrukte publicatie. Verder publiceren we ook regelmatig artikels in de “INFO”, het maandblad van dekenij Borluut.

U vindt een afzonderlijk submenu per publicatie in bovenstaand menu onder ‘Publicaties”. Deze bevatten de uitgaven van het lopend en het voorbije jaar. Het submenu “Archief” is eveneens onderverdeeld per publicatie en omvat de oudere uitgaven.

Oproep

Onder druk van de stijgende kosten en dalende subsidies zien wij ons genoodzaakt om op termijn alle publicaties elektronisch (via email) te bezorgen. Voor de Milieubrief is dit een grote uitdaging daar wij deze nog steeds bij zoveel mogelijk van de +/- 3.000 gezinnen, die ons werkgebied telt, willen bezorgen. Het blijvend succes van deze publicatie wordt dus een grote uitdaging en wij doen dan ook een beroep op al deze gezinnen om ons hun privé e-mailadres te bezorgen (1 per gezin) via onderstaand formulier.

Aanvraag Milieubrief

Via onderstaand formulier kan u de Milieubrief onmiddellijk na uitgifte ontvangen in uw mailbox.

Het is daarbij evident dat W.M.M. alle geldende privacy regels zal respecteren en dat de bezorgde adressen enkel en alleen door W.M.M. zullen gebruikt worden. U kan ook op ieder moment inzage vragen van de door W.M.M. bijgehouden gegevens met betrekking tot uw persoon.