Het Bestuur

Het bestuur verzorgt neemt bij consensus de beslissingen van de vereniging en bepaalt de punten die ze zal behandelen en verdedigen tegenover derde partijen. Het bestuur komt – in principe – elke eerst maandag van de oneven maanden samen en bestaat uit 2 geledingen:

 • het dagelijks bestuur die zorgt voor de effectieve werking en voert de beslissingen uit die genomen zijn door het bestuur;
 • de wijkvertegenwoordigers die de ogen en oren zijn van de vereniging. Zij zijn de voornaamste aanbrengers van punten op de dagorde en vormen ook het contact met de bewoners van hun wijk.

De namen van deze personen evenals de verdeling van ons werkgebied in wijken vindt U hierna.

Het Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter: Emile Rummens
 • Ondervoorzitter: Herwig Verstraete (overleden op 31 – jan – 2023)
 • Penningmeester: Baudouin Kluyskens
 • Secretaris: Arthur De Vylder

De Wijkvertegenwoordigers

Sint-Denijs-Westrem

 • Elly Beké
 • Emile Rummens
 • Frans De Smet
 • Ginette Fordeyn
 • Gregory De Stoop
 • Guy Goditiabois
 • Jeanine Vande Ginste
 • Marie-Christine Vander Plaetsen
 • Piet Decabooter
 • Tillo Behaege
 • Valéry Vekeman

Afsnee

 • Arthur De Vylder
 • Baudouin Kluyskens

Al deze vrijwilligers onderschrijven de laatste versie van het intern reglement dat u kan raadplegen door het indrukken van de knop hiernaast [maxbutton id=”2″]

De Wijken

Door op de link te drukken komt u op de stratenlijst van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee met daarbij de aanduiding van de wijk. Onderaan in een afzonderlijkede tabel kan u dan uw wijkvertegenwoordiger zien [maxbutton id=”1″]